Nyheder

06-03-2016

Funktionsbeskrivelse i GBIF


Funktionsbeskrivelser bestyrelsen/udvalgsformand i GBIF

 

Funktionsbeskrivelse Formand:

-          Sammen med Udvalgsansvarlig ansøge om haltider, gymnastiksale, svømmehaller mv.

-          Indkalde og lave dagsorden til bestyrelsesmøder

-          Være tegningsberettiget i foreningen

-           

 

Funktionsbeskrivelse Kasserer:

-          Lave månedlig bogføring og evt. løn til rengøringspersonale

-          Indsende skatteoplysninger til skat (Løn, ambi mv.)

-          (Opkræve kontingent ud fra medlemslister tilsendt af de enkelte afdelingsformænd)

-          Ajourføre børneattester for afdelinger og afdelinger

-          Indsende aktivitetstilskud og gebyrbetaling til kommunen

-          Indsende ansøgning om Leder- og Instruktøruddannelse til kommunen

-          Indsende lokaletilskud for klubhuset til kommunen

-          Indberetning til DGI, DBU, DKKF, DIF m.fl (sendes samlet elektronisk til medlemstal.dk)

-          (Internet og Ip telefon i klubhuset)

-          Være tegningsberettiget i foreningen

 

Funktionsbeskrivelse Udvalgsansvarlig:

-          Annoncer i dagspressen forår og efterår om træningstider, hold, mv.

-          Sammen med Formand ansøge om haltider, gymnastiksale, svømmehal mv.

 

Funktionsbeskrivelse Menige medlemmer:

-          Deltage og støtte den øvrige bestyrelse i arbejdet med foreningen

 

Funktionsbeskrivelse Udvalgsformand i afdelinger:

-          Sende opdateret medlemsliste til Kasserer

-          (Opkræve kontingent for afdelingens medlemmer)

-          Orientere Kasserer løbende om ændringer + / - af medlemmer

-          Ønske til udvalgsansvarlig om træningstider i haller, gymnastiksale, svømmehaller mv.

-          Søge Fonde mv. til det enkelte udvalg

 

 Ovenstående har været fordelingen i den nuværende bestyrelse, og er kun et udtryk for arbejdsfordelingen som den er i dag. En ny bestyrelse kan fordele opgaver anderledes, så det passer til den nye bestyrelses medlemmer.
© Copyright 2014-2020 - Gjerrild Bønnerup Idrætsforening • Knud Albæks Vej 9 • 8500 Grenå • Cvr. nr. 25120531

Webdesign: Primahost