GBIFs bestyrelse

Bestyrelsen er klubbens ledelse og tegner foreningen. 
Det er bestyrelsen, der står for den daglige drift med at betale regninger, holde kontakt til forskellige kommunale instanser, opkræve kontingent, finde trænere osv.
Det er også bestyrelsen, der underskriver aftaler og beslutter, hvad der skal bruges penge på.

Hvert år i februar måned afholdes den årlige generalforsamling, hvor alle kan komme og høre, hvad der bliver arbejdet med. Hvis man har lyst, er det også her man kan stille op til valg til bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse pr. 21. februar 2019 består af:

Henrik Bennetzen (formand)
Kontakt: formand@gbif.dk

Thomas Christensen (kasserer)
Kontakt: kasserer@gbif.dk

Svante Brock-Mølgaard (udvalgsformand)
Lene Kristensen (PR)
Tove Sønderdahl
Bent Nørregaard (suppleant)
© Copyright 2014-2020 - Gjerrild Bønnerup Idrætsforening • Knud Albæks Vej 9 • 8500 Grenå • Cvr. nr. 25120531

Webdesign: Primahost